Tulpenliefde
Mail Facebook Twitter Instagram

Bitterzoet

Hieronder kunt u de leesclubvragen zien voor Tulpenliefde.

 

PAS OP!

 

Hieronder staan vragen die de loop van het verhaal verraden. Als u het boek nog niet heeft gelezen kan dat het leesplezier mogelijk bederven.

 

 

 

 

 

 

1. Bij de dood van Hesters moeder wordt ze door haar vader naar Leiden gestuurd en opgeleid in het atelier van haar oom Elias. In hoeverre heeft deze opleiding verwachtingen bij Hester gewekt dat ze als vrouw in een door mannen gedomineerde maatschappij toch als zelfstandige schilderes zou kunnen werken?

2. Zijn deze verwachtingen realistisch? Leg uit waarom wel of niet.

3. Is de band met haar vader even sterk als de band met haar oom?

4. Aan het begin van het verhaal is Hester verbitterd door de gebeurtenissen in Leiden. Waarom kan Hester oom Elias niet vergeven? Waarom kan Hester Jacob niet vergeven?

5. Maakt het feit dat ze niet over de gebeurtenissen in Leiden heen kan stappen haar star? Waarom wel of niet?

6. Wat vind je van de houding van de vinders van het Sint-Lucasgilde?

7. Judith Leyster en Hester raken bevriend met elkaar. Vind je dat deze relatie gelijkwaardig is?

8. Waarom werd de pest gezien als een straf van God?

9. Is er een moment in het verhaal waarop Hester vindt dat zij straf heeft verdiend van God?

10. Jacob is Hesters eerste liefde, maar ze voelt zich door hem in de steek gelaten. In hoeverre heeft dit invloed op haar beslissing om met Christiaan te trouwen?

11. Beschrijf de relatie tussen Elsken en Hester.

12. Beschrijf de relatie tussen Elsken en Christiaan. Houden broer en zus van elkaar?

13. Heeft de brand de relatie tussen Christiaan en Elsken veranderd?

14. Christiaan heeft niets gedaan om Elsken te redden, maar hij vertelt wel aan iedereen dat dit wel zo is. Wat zegt dit over zijn karakter?

15. In hoeverre helpt Florens Hester om Jacob te vergeven?

16. Op het hoogtepunt van de ‘bollengekte’ verwisselden de tulpenbollen voor belachelijk hoge prijzen van eigenaar. Hester speelt in op de hebzucht van Christiaan. In hoeverre bepaalt zijn hebzucht hun relatie?

17. Is een dergelijke ‘hausse’ ook vandaag de dag nog mogelijk?

18. Waarom wil Christiaan Hesters talent niet benutten?

19. Vind je dat Hester in de loop van het verhaal verandert of blijft ze even star als aan het begin?

20. Vind je dat Hester voldoende reden heeft om te willen ontsnappen aan haar huwelijk?

21. Waarom begint Hester niet opnieuw samen met Florens?