De laatste winter
Mail Facebook Twitter Instagram

De laatste winter

Hieronder kunt u de leesclubvragen zien voor De laatste winter.

 

PAS OP!

 

Hieronder staan vragen die de loop van het verhaal verraden. Als u het boek nog niet heeft gelezen kan dat het leesplezier mogelijk bederven.

 

 

1. Is De laatste winter een typische oorlogsroman, of zou je het ook bij een ander genre kunnen indelen? In hoeverre wijkt het boek af van andere oorlogsromans?

2. Zou je deze roman ook in een totaal andere setting of periode kunnen zetten en dan hetzelfde verhaal kunnen schrijven? Waarom wel of niet?

3. Had Anna kunnen voorkomen dat haar broer Maarten opgepakt werd bij de Razzia van Putten, of is haar schuldgevoel niet nodig?

4. Waarom is Maarten veel minder opgewassen tegen de verschrikkingen in Neuengamme dan Bastiaan?

5. In hoeverre vullen Maarten en Bastiaan elkaar aan? Is dit ook noodzakelijk voor hun overleving?

6. Op welk punt in het verhaal is Bastiaans omslagpunt in zijn gedachten? Blijft hij daarna ook de sterkste van de twee vrienden of vind je dat Maarten en Bastiaan dan aan elkaar gelijk zijn?

7. Zie je Jan Goes als alleen maar ‘slecht’ of kun je je ook indenken waarom hij zo opportunistisch handelt?

8. Zou je zelf in de oorlog ook opportunistisch hebben kunnen handelen? Waarom denk je van wel of niet?

9. Is Anna’s houding ten opzichte van mannen veranderd na de verkrachting van Jan?

10. Waarom voelt zij zich verplicht tegenover Jan en wat doet zij om zich van die gedachten te ontdoen?

11. Wat is de echte reden waarom Anna met Nathan meegaat?

12. Anna voelt zich ook verplicht tegenover haar moeder Corrie. Waar komt dit gevoel vandaan en doet Corrie ook iets om dit gevoel te versterken dan wel af te zwakken?

13. Worden de moeilijkheden die Corrie en Anna hebben, alleen veroorzaakt doordat Maarten weggevoerd is?

14. Is de verhouding die Anna en Corrie hebben typerend voor moeders en dochters? Hoe zou hun relatie geweest zijn als Maarten gewoon thuis was gebleven?

15. Vind je dat Lena Corrie had moeten inlichten over de dood van Maarten wanneer Anna het maar uit blijft stellen? Waarom wel of niet?

16. Corrie’s reactie op Bastiaan is op zijn zachtst gezegd ongewoon. Waardoor wordt deze reactie ingegeven? Zou er gezien haar personage en de verhouding die zij heeft met Anna ook een andere reactie mogelijk zijn en welke zou je dan kunnen verzinnen?

17. Zie je Anna’s pogingen om Bastiaan koste wat kost door te laten gaan voor haar broer als een normale reactie? Zou je zelf anders reageren? In welke situatie kun je je indenken dat je op dezelfde manier als Anna zou reageren?

18. Waarom denk je, dat Anna vindt dat zij het geluk met Bastiaan niet verdiend heeft?

19. Aan het eind van De laatste winter is Anna blij dat haar moeder haar vergeven heeft. Waarom is dit zo belangrijk voor haar?

20. Heeft de relatie tussen Anna en Bastiaan een kans, of zijn zij allebei te beschadigd om een normaal stel te kunnen zijn?